Kwas pikrynowy [88-89-1]

0,00 

Out of stock

SKU: 03afdbd66e79 Categories: , Tags: , ,
PostaćKrystaliczne ciało stałe
Wzór chemicznyC₆H₂ (NO₂)₃(OH)
Numer CAS88-89-1
Masa molowa229,11 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie14g/l H₂O (20˚C)
Temperatura topnienia122,5˚C
Temperatura wrzenia>300˚C (wybuch)
Temperatura samozapłonu300°C (po odparowaniu wody rozkład wybuchowy)
Wartość pH1,21 (r-r 1,40% 20˚C)
Gęstość1,8g/cm³ (20˚C)
Inne nazwy/Synonimy2,4,6 trinitrofenol; 2-hydroksy-1,3,5-trinitrobenzen; 2,4,6-trinitrophenol; picric acid; trójnitrofenol

Kwas pikrynowy

kwas pikrynowy
Wzór strukturalny

Kwas pikrynowy należy do organicznych związków chemicznych z grupy związków nitrowych i fenoli. Jest krystalicznym ciałem stałym o żółtym zabarwieniu. Reagując z metalami tworzy pikryniany (np. pikrynian sodu, wapnia, ołowiu, miedzi). Są one łatwo wybuchowe i podwyższają ryzyko pracy z kwasem pikrynowym. W większych ilościach jest on toksyczny, działa też drażniąco na skórę i oczy.
Rozpuszcza się w wodzie, alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, benzenie, kwasie octowym, pirydynie i chloroformie.
Otrzymywany jest w wyniku nitrowania kwasu p-hydroksybenzenosulfonowego. Inną metodą otrzymywania może być reakcja benzenu z 1,6% roztworem azotanu rtęci(II) w kwasie azotowym o stężeniu ok. 65%. 

Zastosowanie:

Związek ten jest stosowany w detonatorach (w postaci pikrynianów) oraz jako kruszący materiał wybuchowy (przeważnie w mieszaninie z innymi związkami).
Dodatkowo był wykorzystywany jako syntetyczny  barwnik do barwienia na żółto jedwabiu i wełny.
Jest ważnym składnikiem odczynników trawiących stosowanych w metalografii do badania żelaza i stali. Bywa też wykorzystywany w laboratoriach chemicznych do celów analitycznych.
Kiedyś znajdował również zastosowanie jako środek bakteriobójczy przy leczeniu oparzeń. 

Piktogram substancja bardzo toksyczna


 

Weight1 kg
Chcesz być na bieżąco? Ciągle rozszerzamy naszą ofertę.

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Scroll to Top