FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

Czy zastanawiałeś się dlaczego jest tu tyle pytań?

Żel krzemionkowy to porowata forma ditlenku krzemu utworzona syntetycznie z krzemianu sodu. Jest to pochłaniacz wilgoci, który wykorzystuje się w celu usunięcia wilgoci z zamkniętych opakowań oraz do ochrony wrażliwych na wilgoć towarów podczas długotrwałego magazynowania i transportu

Wyróżniamy następujące rodzaje żelu krzemionkowego:

Żel krzemionkowy znajduje zastosowanie, jako adsorbent w chemii analitycznej, przemyśle chemicznym, garbarskim, farmaceutycznym i kosmetycznym m.in. jako środek suszący i odbarwiający.

Formy pochłaniacza wilgoci:

 • granulat (żel krzemionkowy, glinka bentonitowa lub sita molekularne)
 • saszetki – wypełnione silica żelem, sitami molekularnymi lub glinką bentonitową
 • kapsułki – wypełnione silica żelem

Sita molekularne to produkt głównie naturalny, zdarza się, że produkowany jest syntetycznie. Wykorzystywane są one w celu pochłaniania wilgoci oraz oczyszczania cieczy i gazów. Produkt ten występuje w kształcie granulatu i może mieć różne rozmiary.

Najpopularniejsze rodzaje sita to:

 • 3A – wielkość 0,5-2,5mm
 • 4A – wielkość 2-3mm

Adler I trawi wolniej, a Adler III jest mocniejszy i trawi szybciej, ale trzeba mieć dużą wprawę żeby nie przetrawić.

Mi7Fe stosuje się do ujawniania granic ziaren austenitu w stalach zahartowanych lub ulepszonych cieplnie.

Glycergia jest nietrwałym roztworem, należy go używać na świeżo, tuż po przygotowaniu.

Nital ujawnia granice ziaren ferrytu, ujawnia strukturę stopów żelaza i trawi granice ziarna.

Sączki z mikro włókna kwarcowego stosowane są w próbkowaniu powietrza, szczególnie w wysokich temperaturach, w środowisku kwaśnym w przewodach, kominach i w aerozolach.

Sączki jakościowe dzieli się na sączki: miękkie, średnie i twarde.
Istnieje jeszcze podział sączków według szybkości filtracji:

 • filtracja szybka – sączki jakościowe miękkie
 • filtracja średnio-szybka – sączki jakościowe średnie
 • filtracja średnia do wolnej – sączki jakościowe twarde

Podział sączków ilościowych jest praktycznie taki sam jak sączków jakościowych.
Wyróżniamy sączki ilościowe: miękkie, średnie i twarde.
Istnieje jeszcze podział sączków według szybkości filtracji:

 • filtracja szybka – sączki ilościowe miękkie
 • filtracja średnio-szybka – sączki ilościowe średnie
 • filtracja wolna – sączki ilościowe twarde

Sączki z mikro włókna szklanego stosuje się w laboratoriach analitycznych do oczyszczania roztworów buforowych i odczynników oraz w monitoringu zanieczyszczeń powietrza i wody. Używane są również do określania zawartości olejów i tłuszczów w produktach żywnościowych, filtracji glonów i hodowli bakteryjnych oraz oznaczania białek.

Sączki odporne na działanie kwasów i zasad to tzw. sączki hartowane (utwardzone).Wyróżniają się one dużą odpornością mechaniczną w stanie mokrym i nadają się do sączenia pod próżnią.

Kolodium (kolodion) – roztwory nitrocelulozy o stężeniu około 4–10% w rozpuszczalnikach organicznych, np. w mieszaninie eteru etylowego (50–75%) z etanolem (20–70%) lub acetonu (ok. 90%) z izopropanolem (ok. 5%). Mogą zawierać dodatki, np. kamforę i olej rycynowy.

Kolodium stosowane jest w procesie kolodionowym w fotografii, w powielaczach jako składnik matrycy kolodionowej, do produkcji lakierów, jako składnik niektórych materiałów wybuchowych, np. prochu nitrocelulozowego, jako środek artystyczny do imitacji blizn i zmarszczek.

Odczynnik Fry ujawnia miejscowe odkształcenia plastyczne  w węglowych stalach zawierających azot, z wyjątkiem stali niestarzejących się.

Klasa:

Oznaczenie:

Zakres [%]

Uwagi:

technicznytechn.90-99
czystycz.99,0-99,9
czysty do analizycz.d.a.99,9-99,99zanieczyszczeń nie można wykryć typowymi metodami analizy chemicznej
chemicznie czystych.cz.99,99-99,999zanieczyszczeń nie można wykryć nawet bardzo czułymi metodami analizy chemicznej i do ich analizy użyć metod wykorzystujących zjawiska czysto fizyczne
spektralnie czystyspektra.cz. 99,999-99,9999ilość zanieczyszczeń nie zakłóca pomiarów metodami analizy spektralnej

Odczynniki ultra czyste – odczynniki o specjalnej czystości, z przeznaczeniem do celów specjalnych.

Często używa się oznaczeń wymaganych przez kontrahentów zagranicznych:

ACS – odczynnik spełnia wymagania American Chemical Society
FP – odczynnik spełnia wymagania farmakopei polskiej
USP –  odczynnik spełnia wymagania farmakopei amerykańskiej
PhEur lub EP –  odczynnik spełnia wymagania farmakopei europejskiej

W nomenklaturze zagranicznej stosowane są m.in. następujące oznaczenia:

p.a. (for analysis,analytical reagent grade) – czysty do analizy
p. (pure, purum) – czysty
extra pure – ekstra czysty
C.P. (chemically pure) – chemicznie czysty
GR (guaranteed reagent for analysis) – odczynniki o gwarantowanej (wg spec.) czystości

Stosowany w tej próbie odczynnik Anczyca powoduje osadzenie się miedzi na miejscach zawierających fosfor. W rezultacie te miejsca mają kolor brunatny. Odczynnik Anczyca ujawnia również strukturę pierwotną lub włóknistą oraz segregację węgla.

W celu odróżnienia stali nierdzewnej od stali węglowej można zastosować nital. Odczynnik ten wytrawia stale węglowe i żeliwa, natomiast nie trawi elementów wykonanych ze stali nierdzewnych.

Roztwór Bouina stosowany jest jako utrwalacz w badaniu histopatologicznym.

Octan uranylu używany jest m.in. do barwienia preparatów w mikroskopii elektronowej.

Benzoesan denatonium wykorzystywany jest jako skażalnik alkoholu; w produktach chemii samochodowej, gospodarczej, płynach kosmetycznych (np. szampony do włosów, mydła w płynie, żele do kąpieli itp.), uniemożliwia ich spożycie (szczególnie przez dzieci). Stosowany jest również w preparatach odstraszających zwierzęta np. chroni konie przed wygryzaniem grzyw, ogonów, psy i koty przed wygryzaniem sierści.

Izopropanol – propan-2-ol, alkohol izopropylowy, IPA – najprostszy alkohol drugorzędowym. Ma jeden izomer podstawnikowy, propan-1-ol.
Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPLC w syntezie chemicznej jako odczynnik do wprowadzania grupy izopropylowej.
70% wodny roztwór stosowany jest jako płyn antyseptyczny.
Znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym, stosowany w roztworach nawilżających w stężeniu do 12%.
Jest stosowany jako tańszy zamiennik etanolu lub metanolu, w sytuacjach gdy czystość zwykłego spirytusu skażonego (denaturatu) jest niewystarczająca, np. do czyszczenia precyzyjnych układów optycznych. Ze względu na to, że izopropanol jest obojętny dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, dostępne są jego różne preparaty do zastosowania technicznego, np. stosowany do czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów dyskowych, rolek gumowych, urządzeń mechaniki precyzyjnej czy do usuwania żywiczejących środków smarnych i tuszów wodoodpornych.
Ze względu na mieszalność z wodą stosowany jest jako dodatek do paliwa w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody i zapobiegania powstawania korków lodowych w przewodach paliwowych. W znaczących ilościach wykorzystywany jest przez przemysł spożywczy i kosmetyczny do mycia urządzeń.
Synonimy: 2-hydroksypropan; Isopropyl Alcohol; Dimethyl carbinol; sec-Propyl alcohol; Rubbing alcohol; 2-Hydroxypropane; Pseudo propyl alcohol; persprit; alcohol isopropylicus; petrohol; 1-Methylethanol; 1-Methylethyl alcohol

Zamówienia: zamawianie odczynników, zamawianie surowców, zamawianie towaru, zamawianie produktów. 

Zamówienia można składać na wiele sposobów:

 1. Telefonicznie – dla stałych klientów lub uzupełniając zamówienie telefoniczne przysłaniem danych do faktury pisemnie lub mailowo lub sms-em
 2. SMS-em – z podaniem niezbędnych danych w treści sms-a
 3. Mailowo – z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz kontaktu do osoby zamawiającej.
 4. Faksem – z uwagami jak wyżej.
 5. Pisemnie – wysyłając pismo drogą pocztową.
 6. Osobiście – w godzinach pracy biura, podając wszelkie niezbędne dane osobie przyjmującej zamówienie.
 7. Poprzez formularz na stronie www – wpisując niezbędne dane w treści formularza.

Każdorazowo potwierdzamy przyjęcie zamówienia i przedstawiamy warunki jego realizacji w uzgodnieniu z zamawiającym. Ewentualnie potwierdzamy ważność wcześniejszej naszej indywidualnej oferty.

 

 1. Reklamację można złożyć w każdy sposób opisany w pytaniu „Jak złożyć zamówienie?”
 2. W treści złożonej reklamacji powinien być zawarty opis przyczyny reklamacji.
 3. Z uwagi na różne właściwości oferowanych produktów ich ewentualny zwrot musi być uzgodniony indywidualnie w każdym przypadku. Szczególnie dotyczy to już otwartych opakowań jednostkowych.
×