Alkohole

Wyszukaj produkt i dodaj do zapytania lub do koszyka:

Wyświetlanie wszystkich wyników: 19

Alkohole

Alkohole to związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych (-OH) przyłączonych do atomu węgla. Właściwości i zastosowania alkoholi zależą od ich budowy chemicznej i liczby zawartych w nich grup hydroksylowych.

  • Rozpuszczalność: Alkohole są na ogół rozpuszczalne w wodzie dzięki obecności polarnej grupy hydroksylowej, która może tworzyć wiązania wodorowe z cząsteczkami wody.
  •  Temperatura wrzenia: Alkohole mają wyższe temperatury wrzenia niż węglowodory o podobnej masie cząsteczkowej ze względu na obecność polarnej grupy hydroksylowej, która zwiększa siły międzycząsteczkowe.
  • Reaktywność: Alkohole mogą podlegać różnym reakcjom chemicznym, takim jak utlenianie, odwadnianie i estryfikacja.

Niektóre typowe zastosowania alkoholi obejmują:

  • Rozpuszczalniki: Mogą być stosowane jako rozpuszczalniki dla różnych substancji, w tym żywic, olejów i pigmentów.
  • Paliwo: Etanol jest powszechnie stosowany jako dodatek do paliwa poprawiający liczbę oktanową benzyny.
  • Farmaceutyki: Są wykorzystywane do produkcji różnych leków i leków, takich jak środki antyseptyczne, znieczulające i uspokajające.
  • Napoje: Etanol i metanol, są wykorzystywane do produkcji napojów alkoholowych, takich jak piwo, wino i napoje spirytusowe.
  • Produkty czyszczące: Są powszechnie stosowane w produktach czyszczących, takich jak środki do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące i domowe środki czyszczące.
Scroll to Top