Związki nieorganiczne

Wyszukaj produkt i dodaj do zapytania lub do koszyka:

Wyświetlanie 1–20 z 263 wyników

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne to substancje, które nie zawierają wiązań węgiel-wodór. Składają się z różnych kombinacji pierwiastków, takich jak metale, niemetale i metaloidy. Stosuje się je w różnych dziedzinach ze względu na swoje unikalne właściwości i właściwości.

Podział:

 • Związki jonowe: Powstają, gdy metale łączą się z niemetalami. Otrzymany związek ma wiązania jonowe. Związki jonowe są zwykle ciałami stałymi w temperaturze pokojowej i mają wysokie temperatury topnienia i wrzenia. Przykłady związków jonowych obejmują chlorek sodu, tlenek magnezu i węglan wapnia.
 • Związki kowalencyjne: Powstają, gdy niemetale łączą się z innymi niemetalami. Otrzymany związek ma wiązanie kowalencyjne. Związki kowalencyjne mogą występować w postaci ciał stałych, cieczy lub gazów w temperaturze pokojowej i mają niższe temperatury topnienia i wrzenia w porównaniu ze związkami jonowymi. Przykłady związków kowalencyjnych obejmują wodę, dwutlenek węgla i kwas siarkowy.

Właściwości:

 • Temperatura topnienia i wrzenia: Wysokie temperatury topnienia i wrzenia ze względu na silne wiązania jonowe lub kowalencyjne.
 • Rozpuszczalność: Mogą być rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Ich rozpuszczalność zależy od ich budowy chemicznej i polarności.
 • Przewodnictwo: związki jonowe przewodzą prąd elektryczny po rozpuszczeniu w wodzie lub stopieniu, podczas gdy związki kowalencyjne nie.
 • Związki te są na ogół bardziej stabilne niż związki organiczne.

Zastosowania:

 • Materiały budowlane: Stosuje się takie związki jak cement, beton i cegły.
 • Elektronika: Wykorzystuje się związki nieorganiczne, takie jak krzem i german.
 • Farmaceutyki: Do produkcji leków stosuje się wiele związków nieorganicznych, takich jak środki zobojętniające sok żołądkowy i antybiotyki.
 • Rolnictwo: związki nieorganiczne, takie jak nawozy i pestycydy, stosuje się w celu poprawy plonów i ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami.
 • Metalurgia: Związki nieorganiczne wykorzystuje się do ekstrakcji i rafinacji metali z ich rud.
 • Produkcja energii: Do produkcji wykorzystuje się związki, takie jak akumulatory litowo-jonowe i panele słoneczne.

Związki nieorganiczne są ważne w wielu dziedzinach przemysłu, technologii i nauki ze względu na swoje unikalne właściwości i wszechstronność.

Scroll to Top