Związki organiczne

Wyszukaj produkt i dodaj do zapytania lub do koszyka:

Wyświetlanie 1–20 z 355 wyników

Związki organiczne

Związki organiczne to klasa związków chemicznych zawierających atomy węgla i wodoru. Można je podzielić na różne grupy na podstawie ich grup funkcyjnych, które nadają cząsteczce jej specyficzne właściwości chemiczne. Oto kilka typowych grup związków organicznych oraz ich właściwości i zastosowania:

  1. Alkany: Alkany to węglowodory, które zawierają tylko pojedyncze wiązania między atomami węgla. Na ogół są niereaktywne i mają niskie temperatury topnienia i wrzenia. Stosuje się je jako paliwa oraz jako rozpuszczalniki.
  2. Alkeny: Alkeny to węglowodory, które zawierają co najmniej jedno wiązanie podwójne między atomami węgla. Są bardziej reaktywne niż alkany i wykorzystuje się je do produkcji polimerów, takich jak tworzywa sztuczne.
  3. Alkiny: Alkiny to węglowodory, które zawierają co najmniej jedno wiązanie potrójne między atomami węgla. Są jeszcze bardziej reaktywne niż alkeny i wykorzystuje się je do produkcji włókien syntetycznych, takich jak nylon.
  4. Aromaty: Aromaty to związki zawierające pierścień aromatyczny, który jest pierścieniem atomów węgla z naprzemiennymi wiązaniami podwójnymi. Mają wyraźny zapach i używa się ich jako substancje zapachowe, barwniki i rozpuszczalniki.
  5. Alkohole: Alkohole zawierają grupę hydroksylową (-OH) przyłączoną do atomu węgla. Stosuje się je jako rozpuszczalniki, środki przeciw zamarzaniu i jako środki dezynfekujące.
  6. Etery: Etery zawierają atom tlenu związany z dwoma atomami węgla. Wykorzystuje się je jako rozpuszczalniki oraz jako dodatek do paliw.
  7. Aldehydy: Aldehydy zawierają grupę karbonylową (-CHO) przyłączoną do atomu węgla. Wykorzystywane są do produkcji tworzyw sztucznych oraz jako środek konserwujący.
  8. Ketony: Ketony zawierają grupę karbonylową (-C=O) przyłączoną do dwóch atomów węgla. Stosuje się je jako rozpuszczalniki oraz w produkcji tworzyw sztucznych.
  9. Kwasy karboksylowe: Kwasy karboksylowe zawierają grupę karboksylową (-COOH) przyłączoną do atomu węgla. Stosuje się je jako konserwanty oraz w produkcji farmaceutyków.
  10. Estry: Estry zawierają atom tlenu związany z atomem węgla, który jest również związany z grupą -OR. Wykorzystuje się je jako środki zapachowe i smakowe.
Scroll to Top