Fotografia

Wyszukaj produkt i dodaj do zapytania lub do koszyka:

Wyświetlanie wszystkich wyników: 20

Fotografia

Fotografia jest zbiorem wielu technik. Ich celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą wiązki światła. Z tego względu wykorzystujemy bardzo cienką błonę światłoczułą nazywana emulsją fotograficzną.

Warstwa ta jest pokryta rozdrobnionym bromkiem srebra w żelatynie. Z kolei papier przeznaczony do fotografii powstaje poprzez nałożenie emulsji światłoczułej wraz z chlorkiem srebra na specjalnie do tego przeznaczony papier. Podczas wykonywania zdjęcia emulsja zostaje naświetlona i powstaje tzw. obraz utajniony. Dzieje się tak ze względu na niewidzialne cząsteczki srebra, które powstają w wyniku redukcji AgBr.
Kolejnym etapem jest wywołanie zdjęcia. Następuje w wyniku redukcji jonów srebra do srebra metalicznego. W tym celu używamy specjalnych związków organicznych, które pełnią funkcję reduktorów, np. hydrochinon.

Po chwili na błonie fotograficznej dostrzegamy czarny negatywowy obraz. Jest on bardzo nietrwały. Z tego względu powstały w emulsji AgBr, który nie uległ rozkładowi musimy jak najszybciej usunąć. W tym celu musimy rozpuścić bromek srebra np. w tiosiarczanie sodu i wypłukać go za pomocą wody.
Ten etap nazywamy utrwalaniem. Jest to konieczne, żeby uniknąć całkowitego zaczernienia kliszy po kontakcie ze światłem.

Końcowym etapem jest suszenie i uzyskanie trwałego negatywu.

Scroll to Top