Odczynniki trawiące do metalografii

odczynniki trawiące do metalografiiZastosowanie:

Stosowane są do badania zgładów metalograficznych: w metalurgii do trawienia próbek, do badań mikroskopowych i makroskopowych, do badania struktury spoin oraz próbek po hartowaniu lub nawęglaniu.

Oferujemy odczynniki z Polskich Norm (PN-61/H-04502; PN-61/H-04503; PN-75/H-04512; PN-75/H-04511) lub normy ASTM E407. Odczynniki, których nie znajdą Państwo w załączonej tabeli, możemy zaoferować specjalnie na Państwa zamówienie.

Metalografia to nauka o budowie metali i ich stopów.

Wyróżniamy badania mikroskopowe i makroskopowe.

Badania mikroskopowe- wykonywane są w celu oceny rodzaju, wielkości, kształtu i rozmieszczenia składników strukturalnych w badanej próbce. Przeprowadza się je przy pomocy mikroskopu metalograficznego.  Próbki do badań są szlifowane i polerowane, a następnie wytrawiane w celu dokładniejszego ujawnienia ziaren i granic ziaren.

Oferujemy odczynniki do badań mikroskopowych stopów żelaza jak również metali nieżelaznych.

Najczęściej stosowanym odczynnikiem do badań mikroskopowych stopów żelaza jest Nital, który ujawnia granice ziaren ferrytu i strukturę stopów.

Do stopów żelaza, zwłaszcza do żeliwa używa się także m.in. Pikral, który ujawnia granice ziaren i składniki strukturalne.

Badania makroskopowe polegają na obserwacji próbek okiem nieuzbrojonym lub przy niewielkim powiększeniu w celu oceny jakości i wykrycia wad. Można ujawnić m.in. pęknięcia, pęcherze, pory nadlewy, niedolewy, rysy, zwalcowania, grubość warstwy zahartowanej lub nawęglonej, wielkość i kształt ziarna, włóknistość, linie odkształceń.

Oferujemy odczynniki trawiące do badań makroskopowych stopów żelaza jak również metali nieżelaznych.

Niektóre z nich to :

Odczynnik Adlera-stosowany do badań makroskopowych połączeń spawanych. Ujawnia warstwy spoiny i strefy wpływu ciepła.

Odczynnik Baumanna– ujawnia rozmieszczenie siarki i fosforu w próbce. Siarka jest szkodliwą domieszką, ponieważ powoduje m.in. kruchość na gorąco. Powstały w reakcji siarczek srebra zostawia na użytym do badania papierze fotograficznym czarne plamy, które świadczą o skupiskach siarki. Fosforki pozostawiają jaśniejsze plamy.

Odczynnik Anczyca-ujawnia miejsca bogate w fosfor. Miejsca o podwyższonej zawartości fosforu są ciemniejsze.

Odczynnik Fry-ujawnia odkształcenia plastyczne w węglowych stalach zawierających azot oprócz stali niestarzejących się.

Odczynnik Jacewicza-stosowany do głębokiego trawienia, ujawnia nieciągłości materiału, wytrącenia niemetaliczne oraz włóknistość.

Najczęściej kupowane odczynniki do metalografii zamieściliśmy w tabeli.

W przypadku zainteresowania produktami, które nie znalazły się w ofercie prosimy o złożenie zapytania ofertowego w Dziale Handlowym.

 

×