Surowce i odczynniki

NASZA OFERTA


Co oferujemy:

Oferujemy państwu szeroki asortyment  surowców i odczynników chemicznych oraz mieszanin (roztworów) do prac laboratoryjnych, do produkcji oraz wszelkiego rodzaju potrzeb zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

Odczynnik chemiczny (definicja z Wikipedii) – każdy pojedynczy związek chemiczny lub – w sensie bardziej ogólnym – określona mieszanina związków chemicznych (lub ich roztwór), przygotowana do przewidywanego sposobu wykorzystania w pracy laboratoryjnej.

Czym dysponujemy:

Dysponujemy szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie ogólnie stosowanych surowców i odczynników oraz materiałów filtracyjnych różnych dostawców i producentów.
Na pytanie „gdzie kupić odczynniki chemiczne?” mamy gotową odpowiedź: Chmes Poznań – odczynniki chemiczne.
Cena oferowana przez nas jest zwykle konkurencyjna w porównaniu do innych dostawców. Zawsze możemy zaproponować, przy systematycznej współpracy lub większych ilościach, atrakcyjne rabaty.

Jeśli potrzebujecie Państwo standardowych odczynników chemicznych ogólnie dostępnych i stosowanych powszechnie (krajowych i zagranicznych), to zapraszamy do nas.
Jeśli natomiast szukacie Państwo niestandardowych, rzadkich lub mało rozpowszechnionych  odczynników – to tym bardziej zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego. Nasi sprzedawcy – chemicy z wykształcenia – doradzą, poszukają i zaproponują Państwu najbardziej odpowiednie produkty do Państwa specyficznych zapotrzebowań.

1 2 3 24
ProduktSzczegóły
ProduktSzczegóły
(+)-kamfora nat.Zobacz
1-aminoantrachinonZobacz
1-bromonaftalenZobacz
1-bromopropanZobacz
1-fenylo-3-metylo-pirazolin-5-onZobacz
1-metyloindolZobacz
1-naftolZobacz
1-nitropropanZobacz
1,1-dwuchloroetanZobacz
1,1,2-trójchloroetanZobacz
1,10-fenantrolina (o-fenantrolina)Zobacz
1,10-fenantroliny HClZobacz
1,2-dwubromoetanZobacz
1,2-dwuchloroetanZobacz
1,2-dwuchloroetan (etylenu chlorek)Zobacz
1,2-propylenowy glikolZobacz
1,2-propylenowy glikol (1,2-propanodiol)Zobacz
1,2,5,8-czterohydroksyantrachinon (quanalizaryna)Zobacz
1,2,7-trójoksyantrachinonZobacz
1,3-cykloheksanodiolZobacz
1,3-dwubromopropanZobacz
1,3-dwunitrobenzenZobacz
1,3-indandion (1,3-dwuoksoindan)Zobacz
1,4-dwufenylo-3-tiosemikarbazydZobacz
1,5-dwufenylokarbazydZobacz
1,6-sześciometylenowy glikol (1,6-heksanodiol)Zobacz
1,8-dwuaminonaftalen (1,8-naftylenodwuamina)Zobacz
2-amino-2-metylo-1,3-propandiolZobacz
2-aminoantrachinonZobacz
2-aminobenzotiazolZobacz
2-aminoftalowego hydrazydu HClZobacz
2-bromonaftalenZobacz
2-butyloaminaZobacz
2-chlorofenolZobacz
2-fenylo-fenol (o-hydroksydwufenyl; bifenyl-2-ol)Zobacz
2-naftochinolinaZobacz
2-naftolZobacz
2-naftyloaminaZobacz
2-nitropropanZobacz
2-nitrotoluenZobacz
2,2′-dwupirydylZobacz
2,3-dwuoksynaftalenZobacz
2,3,5-trójfenylotetrazoliowy chlorek (TTC)Zobacz
2,4-dwunitrofenylohydrazynaZobacz
2,4-dwuoksyacetofenonZobacz
2,4-ksylenol (2,4-dwumetylofenol)Zobacz
2,4-lutydyna (2,4-dwumetylopirydyna)Zobacz
2,4,6-kolidynaZobacz
2,4,6-kolidyna (2,4,6-trójmetylopirydyna)Zobacz
2,5-dwumerkapto-1,3,4-tiodiazol (bizmutiol I)Zobacz
1 2 3 24
×