1,10-fenantroliny HCl

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe
Wzór chemicznyC12H9ClN2 · H2O
Numer WE223-325-1
Numer CAS3829-86-5
Masa molowa234,69
Rozpuszczalność w wodziedobrze rozpuszczalna
Temperatura topnienia224 - 225˚C
Skład1,10-fenantroliny HCl
Inne nazwy1,10 – fenantroliny chlorowodorek hydrat

Wyszukaj produkt

×