1,2-dichloroetan

1,2-Dichloroetan (nazwa tradycyjna: chlorek etylenu), CH2ClCH2Cl – chloropochodna etanu, miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi. Otrzymywany z etylenu i chloru (po raz pierwszy uzyskany 1795 roku w Holandii, stąd zwany dawniej olejem chemików holenderskich). Stosowany jako rozpuszczalnik m.in. żywic, asfaltu, kauczuku, do ekstrakcji tłuszczów oraz olejów. Półprodukt w syntezie chlorku winylu.

Zapytaj o produkt

Postaćbezbarwna ciecz
Wzór chemicznyC2H4Cl2
Numer WE203-458-1
Numer CAS107-06-2
Masa molowa98,96 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie8 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia- 35,66˚C
Temperatura wrzenia83,48˚C
Temperatura samozapłonu440˚C
Wartość pHneutralne
Gęstość1,25 g/cm3 (20˚C)
Skład1,2-dichloroetan
Inne nazwychlorek etylenu

Wyszukaj produkt

×