1,4-dioksan [123-91-1]

0,00  (netto)

SKU: 7503cfacd120 Kategoria: Związki organiczne

Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:

Stopień czystościOpakowanieCena 
cz2,5 l0,00  (netto)
cz20 l0,00  (netto)
cz3 l0,00  (netto)
cz50 ml0,00  (netto)
cz60 l0,00  (netto)
cz100 ml0,00  (netto)
cz250 ml0,00  (netto)
cz500 ml0,00  (netto)
cz1 l0,00  (netto)
cz5 l0,00  (netto)
cz10 l0,00  (netto)
czda2,5 l0,00  (netto)
czda20 l0,00  (netto)
czda3 l0,00  (netto)
czda50 ml0,00  (netto)
czda60 l0,00  (netto)
czda100 ml0,00  (netto)
czda250 ml0,00  (netto)
czda500 ml0,00  (netto)
czda1 l0,00  (netto)
czda5 l0,00  (netto)
czda10 l0,00  (netto)
HPLC2,5 l0,00  (netto)
HPLC1 l0,00  (netto)
Postać bezbarwna ciecz
Wzór chemiczny C4H8O2
Numer WE 204-661-8
Numer CAS 123-91-1
Masa molowa 88,11 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
Temperatura topnienia 11,8˚C
Temperatura wrzenia 101,3˚C
Temperatura samozapłonu 180˚C
Wartość pH 6 – 8 (50%, 20˚C)
Gęstość 1,03 g/cm3 (20˚C)
Skład 1,4-dioksan
Inne nazwy [1,4]dioksan, ditlenek dietylenu, dwutlenek dwuetylenu
ADR/RID

1,4-dioksan jest związkiem organicznym o wzorze cząsteczkowym C4H8O2. Jest to przezroczysta, bezbarwna i łatwopalna ciecz o słabym zapachu. Jest rozpuszczalny w wodzie, etanolu i wielu rozpuszczalnikach organicznych.
1,4-dioksan jest związkiem rakotwórczym, który przy długotrwałym narażeniu może powodować uszkodzenie wątroby i nerek.

Zastosowanie:

  • Głównie jako rozpuszczalnik do produkcji różnych chemikaliów, takich jak octan celulozy, żywice i woski.
  • Stabilizator rozpuszczalników chlorowanych, aby zapobiec ich rozkładowi podczas przechowywania.
  • Do produkcji klejów, powłok i środków czyszczących.
  • Jako środek spieniający w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy.
  • W przemyśle farmaceutycznym jako środowisko reakcji i rozpuszczalnik w niektórych reakcjach, takich jak synteza steroidów.

Pomimo swojej przydatności 1,4-dioksan jest związkiem niebezpiecznym. Jego stosowanie jest ściśle regulowane w wielu krajach ze względu na jego właściwości rakotwórcze. Dlatego ważne jest, aby obchodzić się z nim i odpowiednio go utylizować, aby zapobiec szkodom dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Piktogram substancja łatwopalnaPiktogram - substancje toksycznePiktogram - Szkodliwe działanie na drogi oddechowe, narządy wewnętrzne


 

Stopień czystości

cz, czda, HPLC

Opakowanie

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1,4-dioksan [123-91-1]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top