2-fenylo-fenol (o-hydroksydwufenyl; bifenyl-2-ol)

Zapytaj o produkt

×