2-propanol (alkohol izopropylowy) r-r 90%

Zapytaj o produkt

Postaćciecz
Wzór chemicznyC3H8O
Numer WE200-661-7
Numer CAS67-63-0
Masa molowa60,1 g/mol
Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń
Gęstość0,818 g/cm3 (20˚C)
Składpropan-2-ol

Wyszukaj produkt

×