2,2′- bipirydyl

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe
Wzór chemicznyC10H8N2
Numer WE206-674-4
Numer CAS366-18-7
Masa molowa156,19 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie5 g/dm3 (25˚C)
Temperatura topnienia69 - 71˚C
Temperatura wrzeniaok. 272˚C
Wartość pHok. 7,5 [0,5%; 25˚C]
Skład2,2'- bipirydyl
Inne nazwy2,2'-bipirydyna

Wyszukaj produkt

×