Acetonitryl [75-05-8]

0,00  (netto)

Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:

Stopień czystościOpakowanieCena 
HPLC2,5 l0,00  (netto)
HPLC1 l0,00  (netto)
HPLC500 ml0,00  (netto)
UHPLC2,5 l0,00  (netto)
UHPLC1 l0,00  (netto)
do spektroskopii1 l0,00  (netto)
do spektroskopii2,5 l0,00  (netto)
LCMS1 l0,00  (netto)
LCMS2,5 l0,00  (netto)
do analizy pozostałości pestycydów500 ml0,00  (netto)
do analizy pozostałości pestycydów1 l0,00  (netto)
do analizy pozostałości pestycydów2,5 l0,00  (netto)
do biologii molekularnej100 ml0,00  (netto)
do biologii molekularnej250 ml0,00  (netto)
do biologii molekularnej500 ml0,00  (netto)
do biologii molekularnej1 l0,00  (netto)
do biologii molekularnej2,5 l0,00  (netto)
cz2,5 l0,00  (netto)
cz20 l0,00  (netto)
cz3 l0,00  (netto)
cz60 l0,00  (netto)
cz100 ml0,00  (netto)
cz250 ml0,00  (netto)
cz500 ml0,00  (netto)
cz1 l0,00  (netto)
cz5 l0,00  (netto)
cz10 l0,00  (netto)
cz30 l0,00  (netto)
czda2,5 l0,00  (netto)
czda20 l0,00  (netto)
czda3 l0,00  (netto)
czda60 l0,00  (netto)
czda100 ml0,00  (netto)
czda250 ml0,00  (netto)
czda500 ml0,00  (netto)
czda1 l0,00  (netto)
czda5 l0,00  (netto)
czda10 l0,00  (netto)
czda30 l0,00  (netto)
Postać ciecz
Wzór chemiczny CH3CN
Numer WE 200-835-2
Numer CAS 75-05-8
Masa molowa 41,05 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
Temperatura topnienia – 45,7 °C
Temperatura wrzenia 81,6 °C (1013 hPa)
Temperatura samozapłonu 524 ̊C
Gęstość 0,78 g/cm3 (20 ̊ C)
Inne nazwy Cyjanek metylu, Nitryl kwasu octowego, Cyjanometan, Etanonitryl, Nitryl etylowy, Metanokarbonitryl, MeCN, ACN, AC, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane
ADR/RID UN 1648, 3(II)

Acetonitryl

Acetonitryl jest najprostszym nitrylem, należącym do organicznych związków chemicznych. Jest wysoce łatwopalny. Z wodą miesza się bez ograniczeń. Ma postać bezbarwnej, klarownej cieczy o aromatycznym zapachu przypominającym eter. Wytwarza się go głównie jako produkt uboczny przy produkcji akrylonitrylu. Ponadto pełni rolę aprotonowego rozpuszczalnika, wykorzystywanego w syntezie organicznej oraz do oczyszczania butadienu. Nitryl kwasu octowego dysponuje niewiążącą parą elektronową przy atomie azotu, która może tworzyć wiele kompleksów nitrylowych z metalami przejściowymi.

Zastosowanie:

Związek ten ze względu na małą reaktywność stosuje się jako rozpuszczalnik m.in. w chromatografii (LC, HPLC), elektrochemii, syntezie organicznej i nieorganicznej. Dodatkowo znajduje zastosowanie do otrzymywania poliacetonitrylu. Ponadto używa się go do przędzenia włókien oraz w bateriach litowych.
W dziedzinie medycyny nuklearnej etanonitryl używa się do syntezy radiofarmaceutyków, takich jak pozyton fluoro-deoksy-glukozy (FDG). Dokładna zawartość acetonitrylu w układzie reakcyjnym odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wydajności syntezy i jakości leków.

Piktogram - substancje toksycznePiktogram substancja łatwopalna


 

Stopień czystości

cz, czda, do spektroskopii, HPLC, LCMS, do analizy pozostałości pestycydów, do biologii molekularnej, UHPLC

Opakowanie

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 60 l

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Acetonitryl [75-05-8]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top