Cynku chlorek bezwodny

Chlorek cynku, (łac. Zinci chloridum; ZnCl2) – nieorganiczny związek chemiczny, sól cynku i kwasu solnego. Silnie higroskopijny, rozpuszczalny w wodzie, alkoholu etylowym, eterze, glicerynie. Bezwodny chlorek cynku można otrzymać m.in. w wyniku reakcji chloru (w temp. 700 °C) lub chlorowodoru (na gorąco) z cynkiem. Przemysłowo otrzymywany w reakcji siarczku cynku z chlorem.
Zastosowanie: bezwodny jako środek suszący, zaprawa przy drukowaniu tkanin, topnik do oczyszczania powierzchni lutowanych, mikronawóz, składnik elektrolitu, składnik żużli pokrywająco-rafinujących stosowanych przy wytopie stopów cynku.

Zapytaj o produkt

Postaćbiałe ciało stałe
Wzór chemicznyZnCl2
Numer WE231-592-0
Numer CAS7646-85-7
Masa molowa136,3 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie4320 g/dm3 (25˚C)
Temperatura topnienia283˚C
Temperatura wrzenia732˚C
Wartość pH5 [10%, 20˚C]
Gęstość2,91 g/cm3 (25˚C)
Składcynku chlorek bezwodny

Wyszukaj produkt

×