Dichlorometan

Organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilu; chlorowa pochodna metanu. W temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu atmosferycznym, jest bezbarwną, szybko parującą cieczą. Posiada charakterystyczny, słodkawy zapach.
Stosowany głównie jako rozpuszczalnik do reakcji, ekstrakcji, mało polarny eluent w chromatografii cieczowej (także HPLC). Będąc znacznie mniej szkodliwy od chloroformu, w znacznym stopniu wyparł ten rozpuszczalnik z preparatyki organicznej.

Zapytaj o produkt

Postaćbezbarwna ciecz
Wzór chemicznyCH2Cl2
Numer WE200-838-9
Numer CAS75-09-2
Masa molowa84,93 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie16 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia- 95˚C
Temperatura wrzenia39,5 – 40,5˚C
Temperatura samozapłonu605˚C
Wartość pHneutralne
Gęstość1,326 g/cm3 (20˚C)
Składdichlorometan
Inne nazwychlorek metylenu, dwuchlorometan

Wyszukaj produkt

×