Dimetylu sulfotlenek

Dimetylosulfotlenek (DMSO, z ang. dimethyl sulfoxide), (CH3)2SO – organiczny związek chemiczny z grupy sulfotlenków. Stosowany jest jako odczynnik analityczny i chemiczny oraz jako rozpuszczalnik, m.in. w spektroskopii i chromatografii. Ma ponadto zastosowanie jako lek ze względu na właściwości przeciwzapalne. Używany również jako krioprotektant.

Zapytaj o produkt

Postaćbezbarwna ciecz
Wzór chemicznyC2H6OS
Numer WE200-664-3
Numer CAS67-68-5
Masa molowa78,13 g/mol
Rozpuszczalność w wodzienieograniczona
Temperatura topnienia18,5˚C
Temperatura wrzenia189˚C
Temperatura samozapłonu300 - 302˚C
Wartość pH2,8 (1%, 20˚C)
Gęstość1,1 g/cm3 (20˚C)
Składdimetylu sulfotlenek
Inne nazwydimetylusulfotlenek, sulfotlenek dimetylu, metylosulfinylometan, sulfinylobismetan, DMSO, Dimethylis sulfoxidum

Wyszukaj produkt

×