Ftalan dietylu

PostaćCiecz
Wzór chemiczny12 H 14 O 4
Numer CAS84-66-2
Numer WE201-550-6
Masa molowa222,24 g/mol
Gęstość1,12 g/cm 3 w temperaturze 20 ° C
Temperatura wrzenia295 °C
Temperatura topnienia-40,5 °C
Rozpuszczalność w wodzie1080 mg/ l w 25 ° C
Inne nazwy/SynonimyBenzeno-1,2-dikarboksylan dietylu, Anozol, Ester dietylowy kwasu ftalowego, Ftalol, Solwanol, Ester dietylowy kwasu o-benzenodikarboksylowego, Diethyl phthalate

Poniżej stopnie czystości i wielkość opakowań:

Ftalan dietylu

Ftalan dietylu jest estrem ftalanowym czyli estrem pochodzącym od kwasu ftalowego. Związek ten jest klarowny i bezbarwny. Ma postać oleistej cieczy. Zazwyczaj jest bezwonny. Niekiedy ma bardzo lekki aromatyczny zapach i gorzki, nieprzyjemny smak. Jest rozpuszczalny w acetonie, benzenie, czterochlorku węgla, alkoholach, ketonach, estrach i węglowodorach aromatycznych natomiast w wodzie jest praktycznie nierozpuszczalny. Jest mieszalny z etanolem i eterem dietylowym. Natomiast z rozpuszczalnikami alifatycznymi miesza się tylko częściowo. Otrzymuje się go w reakcji bezwodnika ftalowego z etanolem w obecności katalizatora w postaci stężonego kwasu siarkowego.

Zastosowanie:

Związek ten stosuje się przede wszystkim jako plastyfikator zwiększający elastyczność tworzyw sztucznych. Jest również zawarty w dezodorantach, perfumach, emolientach i środkach odstraszających owady. Dodatkowo znajduje zastosowanie jako substytut kamfory w produkcji celuloidu oraz jako rozpuszczalnik dla octanu celulozy w produkcji lakierów i domieszek. Jest również stosowany jako środek skażający alkohol. Z kolei w przemyśle perfumeryjnym ftalan dietylu jest stosowany jako utrwalacz perfum w stężeniu 0,1–0,5% masy użytego środka zapachowego.


 

Chcesz być na bieżąco? Ciągle rozszerzamy naszą ofertę.

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Przewiń do góry