Kwas octowy r-r 80%

Zapytaj o produkt

Postaćciecz
Wzór chemicznyCH3COOH
Numer WE200-580-7
Numer CAS64-19-7
Masa molowa60,05 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie602,9 g/dm3 (25˚C)
Temperatura topnienia-8˚C
Temperatura wrzenia92˚C
Temperatura samozapłonu463˚C (C = 98%)
Wartość pH< 1
Gęstość1,069 g/cm3 (25˚C)
Składkwas octowy, woda

Wyszukaj produkt

×