Kwas octowy r-r 99,5%

Czysty kwas octowy jest bezbarwną, żrącą cieczą. 100% kwas octowy jest bardzo higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza), zaś proces rozpuszczania się w nim wody ma charakter silnie endotermiczny. Ze względu na tworzenie kryształów w temp. poniżej 16 °C, które wyglądem przypominają lód, czysty kwas octowy nazywany jest kwasem octowym lodowatym.

Zapytaj o produkt

Postaćciecz
Wzór chemicznyCH3COOH
Numer WE200-580-7
Numer CAS64-19-7
Masa molowa60,05 g/mol
Rozpuszczalność w wodzienieograniczona
Temperatura topnienia16,7˚C
Temperatura wrzenia118˚C
Temperatura samozapłonu463˚C (C = 98%)
Wartość pH< 1
Gęstość1,049 g/cm3 (25˚C)
Składkwas octowy
Inne nazwykwas octowy lodowaty 99,5%

Wyszukaj produkt

×