Kwas pikrynowy

kwas pikrynowy

kwas pikrynowy

Właściwości:

Kwas pikrynowy jest krystalicznym ciałem stałym o zabarwieniu żółtym.
Reagując z metalami tworzy pikryniany (np. pikrynian sodu, wapnia, ołowiu, miedzi). Są one łatwo wybuchowe i podwyższają ryzyko pracy z kwasem pikrynowym.
W większych ilościach jest on toksyczny, działa też drażniąco na skórę i oczy.

Rozpuszcza się w wodzie, alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, benzenie, kwasie octowym, pirydynie, chloroformie.

Zastosowanie:

Stosujemy go w detonatorach (w postaci pikrynianów), jako kruszący materiał wybuchowy (przeważnie w mieszaninie z innymi związkami).
Jako syntetyczny  barwnik stosowany był do barwienia na żółto jedwabiu i wełny.
Jest ważnym składnikiem odczynników trawiących stosowanych w metalografii do badania żelaza i stali. Bywa też wykorzystywany w laboratoriach chemicznych do celów analitycznych.
Kiedyś znajdował również zastosowanie jako środek bakteriobójczy przy leczeniu oparzeń.

Piktogram material wybuchowyPiktogram substancja bardzo toksyczna

Zapytaj o produkt

Postaćkrystaliczne ciało stałe
Wzór chemicznyC₆H₂ (NO₂)₃(OH)
Numer CAS88-89-1
Masa molowa229,11
Rozpuszczalność w wodzie14g/l H₂O (20˚C)
Temperatura topnienia122,5˚C
Temperatura wrzenia>300˚C (wybuch)
Temperatura samozapłonu300°C (po odparowaniu wody rozkład wybuchowy)
Wartość pH1,21 (r-r 1,40% 20˚C)
Gęstość1,8g/cm³(20˚C)
Składkwas pikrynowy zwilżony wodą
Inne nazwy2,4,6 trinitrofenol; 2-hydroksy-1,3,5-trinitrobenzen; 2,4,6-trinitrophenol; picric acid; trójnitrofenol

Wyszukaj produkt

×