Odczynnik CH4Fe

Odczynnik CH4Fe

Odczynnik CH4Fe

Zastosowanie:

Odczynnik CH4Fe stosujemy do trawienia (do badań stali).

Piktogram substancje żrące korodujące metalePiktogram substancja toksyczna

Zapytaj o produkt

×