Odczynnik Vilella

Odczynnik Vilella

Odczynnik Vilella

Zastosowanie:

Odczynnik Vilella stosujemy do trawienia  ferrytu, węglików, w produkcji żelaza i stali.

Piktogram substancja łatwopalna

odczynnik Vilella

Struktura ferrytyczna z widocznymi pasmowymi wydzieleniami węglikowymi. Stal żaroodporna ferrytyczna gatunku X10CrAlSi17.

Zapytaj o produkt

×