Potasu dichromian

wzór strukturalny

Potasu dichromian jest to sól potasu i kwasu chromowego. Jest to substancja silnie toksyczna, mutagenna, teratogennta i rakotwórcza dla ludzi oraz niebezpieczna dla środowiska. W wysokiej temperaturze ulega rozkładowi na tlenek chromu(III), chromian potasu i tlen.
Możemy go otrzymać w reakcji dichromianu sodu z chlorkiem potasu lub w reakcji silnego kwasu mineralnego z chromianem potasu.
Dwuchromian potasu możemy wykorzystywać jako utleniacz, w pirotechnice, w fotografii, do produkcji szkła, klejów.
Poza tym w farbiarstwie, w przemyśle ceramicznym, w elektrolizie wreszcie do produkcji chromianki.

Piktogram substancje szkodliwe dla środowiskaPiktogram substancja utleniającaPiktogram substancje żrące korodujące metalePiktogram substancja zagrażająca zdrowiuPiktogram substancja bardzo toksyczna

Poniżej stopnie czystości i wielkość opakowań potasu dichromianu:

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe/ciecz
Wzór chemicznyK₂Cr₂O₇
Numer WE231-906-6
Numer CAS7778-50-9
Masa molowa294,19 g/mol
Składpotasu dichromian
Inne nazwypotasu dwuchromian; potasowy dichromian; dichromian dipotasu; heptaoksydodichromian(2−) potasu; μ-oksydo-heksaoksydodichromian(2−) potasu; dichromian(VI) potasu; bichromian potasu

Wyszukaj produkt

×