Roztwór Mi7Fe

Roztwór Mi7Fe

Roztwór Mi7Fe

Zastosowanie:

Roztwór Mi7Fe ujawnia granice ziaren austenitu w stalach zahartowanych lub ulepszonych cieplnie.

Piktogram substancja toksyczna

roztwór Mi7Fe

Ujawniony obraz granic byłego ziarna austenitu w stali ulepszonej cieplne.

Zapytaj o produkt

×