Uranylu octan 2hydrat

uranylu octan 2hydrat

Wzór strukturalny

Zastosowanie octanu uranylu:

Uranylu octan 2hydrat stosujemy jako barwnik przy przygotowywaniu preparatów mikroskopii elektronowej.

Ponadto octan uranylu stosujemy w analizie chemicznej.
Roztwory o stężeniu 1 i 2% są używamy jako indykatory (chemiczna nazwa wskaźnika).
Roztwory o wyższym stężeniu niż 1-2%  wykorzystujemy do wykrywania sodu. Po dodaniu do roztworu zawierającego jony sodu roztworu octanu uranylu, tworzy się nierozpuszczalna sól.

Ważną informacją jest, że roztwory octanu uranylu nie powinny mieć kontaktu z folią aluminiową, ponieważ w razie kontaktu z octanem folia rozpadnie się na kawałki.

Zapytaj o produkt

Postaćżółte ciało stałe
Wzór chemicznyUO₂(O₂CCH₃)₂ * 2H₂O
Numer WE208-767-5
Numer CAS6159-44-0
Masa molowa424,13 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie77 g/l (w 20°C)
Temperatura topnienia275°C rozkładem
Gęstość2,893 g/m3 (w 20°C)
Inne nazwyoctan uranylowy (Uranylium aceticum), octan uranylu, uranyl acetate, uranylu octan 2H₂0

Wyszukaj produkt

×