Uranylu octan 2hydrat

Zastosowanie octanu uranylu:

Uranylu octan 2hydrat stosowany jest jako barwnik przy przygotowywaniu preparatów mikroskopii elektronowej.

Octan uranylu stosowany jest w analizie chemicznej. Roztwory o stężeniu 1 i 2% są używane jako indykatory (chemiczna nazwa wskaźnika).
Roztwory o wyższym stężeniu niż 1-2% mogą być wykorzystywane do wykrywania sodu. Po dodaniu do roztworu zawierającego jony sodu roztworu octanu uranylu, tworzy się nierozpuszczalna sól.

Ważną informacją jest, że roztwory octanu uranylu nie powinny mieć kontaktu z folią aluminiową, ponieważ w razie kontaktu z octanem folia rozpadnie się na kawałki.

Zapytaj o produkt

Postaćżółte ciało stałe
Wzór chemicznyUO₂(O₂CCH₃)₂ * 2H₂O
Numer WE208-767-5
Numer CAS6159-44-0
Masa molowa424,13 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie77 g/l (w 20°C)
Temperatura topnienia275°C rozkładem
Gęstość2,893 g/m3 (w 20°C)
Inne nazwyoctan uranylowy (Uranylium aceticum), octan uranylu, uranyl acetate, uranylu octan 2H₂0

Wyszukaj produkt

×