Wapnia mleczan do analizy gleby

wapnia mleczan do analizy gleby

Wapnia mleczan do analizy gleby

Właściwości i zastosowanie:

Wapnia mleczan do analizy gleby- organiczny związek chemiczny, sól wapniowa kwasu mlekowego. Jest białym, krystalicznym ciałem stałym.

Mleczan wapnia otrzymujemy  w reakcji kwasu mlekowego z węglanem wapnia.

Wapnia mleczan o specjalnej czystości od lat stosujemy do badania gleby. 


Co go wyróżnia?

Zawartość K ≤ 0,02%

Zawartość P ≤ 0,002%
wapnia mleczan do analizy gleby
Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe, biały proszek
Wzór chemicznyC₆H₁₀CaO₆ x 5H₂O
Numer WE248-953-3
Numer CAS5743-47-5
Masa molowa308,3 g/mol
Temperatura topnienia240°C
Wartość pH6-8 [r-r 5%, 20°C]
SkładWapnia mleczan
Zawartość K ≤ 0,02%
Zawartość P ≤ 0,002%
Sucha masa: 98,0% - 102,0%
Inne nazwymleczan wapnia 5 hydrat, mleczan wapnia x 5 H₂O , wapniowy mleczan, mleczan wapnia

Wyszukaj produkt

×