NITAL (2-8,5%)

nital 2-8,5%Skład:

Nital jest to roztwór kwasu azotowego i alkoholu etylowego.

Zastosowanie:

Nital to odczynnik stosowany do badania mikrostruktury stopów żelaza. W stężeniu poniżej 5% używamy głównie do badania mikrostruktury stali węglowej i żeliwa. Ujawnia granice ziaren ferrytu, strukturę stopów, trawi granice ziaren.
W stężeniu minimum 5% stosujemy do ujawniania segregacji węglików po obróbce plastycznej oraz badania grubości warstwy nawęglonej lub zahartowanej. Warstwa nawęglona i  zahartowana barwi się na ciemno, natomiast odwęglona i niezahartowana jest znacznie jaśniejsza.

Ten roztwór nie wytrawia stali odpornych na korozję, można go użyć do odróżnienia stali nierdzewnej od węglowej.
Piktogram substancje żrące korodujące metale
Piktogram substancja łatwopalna
nital 2-8,5%

Struktura perlityczno-ferrytyczna. Stal do ulepszania cieplnego C45.

 
Zapytaj o produkt

×