Inne roztwory chemiczne i mieszaniny

Na Państwa życzenie wykonamy inne roztwory chemiczne i mieszaniny.

roztwory i mieszaniny

Posiadamy 30 letnie doświadczenie w sprzedaży i produkcji roztworów.

Roztwory chemiczne i mieszaniny wykonujemy w różnych ilościach (już od 1 l), w rozpuszczalnikach lub wodzie.
Przygotowujemy je na zamówienie klientów, według ich receptury lub w uzgodnieniu z nimi.
Do tego dostarczamy karty charakterystyki oraz wymagane niekiedy inne dokumenty – zależnie od potrzeb klienta.


Do tej pory wykonywaliśmy głównie roztwory wodne i alkoholowe (izopropanol, etanol) do różnych zastosowań.
Jest to oferta dla klientów, którzy nie dysponują odpowiednimi warunkami lub też nie chcą samodzielnie przygotowywać niektórych roztworów.
Zdarza się, że klienci nie życzą sobie, aby skład roztworów lub ich technologia były zdradzane innym podmiotom.
Oczywiście dochowujemy tajemnicy handlowej.

Każdorazowa wycena usługi zależna jest od kosztów surowców oraz kosztów przygotowania roztworu, a także ogólnej ilości gotowego produktu i niezbędnych surowców.

W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Naszych roztworów nigdy nie testowaliśmy na zwierzętach!!!

Scroll to Top