Odczynnik FRY

Odczynnik FRY

Odczynnik FRY

Zastosowanie:

Odczynnik FRY ujawnia miejscowe odkształcenia plastyczne w węglowych stalach zawierających azot, z wyjątkiem stali niestarzejących się.

Piktogram substancje szkodliwe dla środowiskaPiktogram substancja toksyczna

Zapytaj o produkt

×