Odczynnik FRY

Ujawnia miejscowe odkształcenia plastyczne w węglowych stalach zawierających azot, z wyjątkiem stali niestarzejących się.

Zapytaj o produkt

×