Pikral

pikral

Pikral

Zastosowanie:

Roztwór zalecany do trawienia mikrostruktur zawierających ferryty i węgliki.

Pikral składa się z kwasu pikrynowego i alkoholu etylowego.

Piktogram substancja łatwopalnaPiktogram substancja toksyczna

ppikral

Struktura perlityczno-sferryczna. Wytrawieniu uległy jedynie kolonie perlitu. Stal C70D.

Zapytaj o produkt

Postaćciecz
Rozpuszczalność w wodziedobra
Temperatura topnienia-114°C
Temperatura wrzeniaok. 78°C
Temperatura samozapłonu425°C
Gęstośćok. 0,788 g/cm3
Składkwas pikrynowy, alkohol etylowy
Inne nazwypicral, 2,4,6-trinitrofenol, trawianty

Wyszukaj produkt

×