Kwas salicylowy

Organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera jedną grupę hydroksylową i jedną grupę karboksylową przyłączone do pierścienia benzenowego w układzie orto. Najistotniejszym zastosowaniem kwasu salicylowego jest produkcja kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) i kwasu p-aminosalicylowego (PAS, lek przeciwgruźliczy). Samego kwasu salicylowego używa się w medycynie jako środka dezynfekującego (np. w postaci spirytusu salicylowego) i keratolicznego (np. w lekach na trądzik).

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe
Wzór chemicznyC7H6O3
Numer WE200-712-3
Numer CAS69-72-7
Masa molowa138,12 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie2 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia158 - 161˚C
Temperatura wrzenia211˚C
Wartość pH2,4 [2%, 20˚C]
Gęstość1,44 g/cm3 (20˚C)
Składkwas salicylowy

Wyszukaj produkt

×