Odczynnik Jacewicza

Odczynnik Jacewicza

Odczynnik Jacewicza

Zastosowanie:

Odczynnik Jacewicza stosujemy do stali węglowych, stopowych i nierdzewnych.

Piktogram substancje żrące korodujące metalePiktogram substancja toksyczna

Zapytaj o produkt

×