Etykiety substancji chemicznych

Chmes etykiety

Co powinna zawierać etykieta substancji chemicznych:

Etykieta substancji chemicznej powinna zawierać jej nazwę, czystość, numer CAS oraz WE substancji, jej datę ważności, dane producenta bądź dystrybutora.
W przypadku substancji niebezpiecznych zgodnie z obowiązującym prawem (Dyrektywa 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych) konieczne jest umieszczenie odpowiednich znaków ostrzegawczych, czyli tzw. piktogramów. Informują one użytkownika z jakimi niebezpieczeństwami może się spotkać w trakcie pracy z odczynnikiem.
Piktogramy mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku.
Posiadają czerwone obramowanie z czarnym symbolem na białym tle. Piktogramy, które znajdują się na naszych odczynnikach, zawierają informujące o zagrożeniach fizycznych oraz o zagrożeniach dla zdrowia.

Poniżej piktogramy występujące na etykietach:

Piktogram gazy pod ciśnieniem Piktogram substancja bardzo toksyczna

Piktogram substancja zagrażająca zdrowiuPiktogram material wybuchowyPiktogram substancja utleniająca

Piktogram substancje żrące korodujące metale Piktogram substancja toksyczna Piktogram substancje szkodliwe dla środowiska Piktogram substancja łatwopalna

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×