żel krzemionkowy pomarańczowy

żel krzemionkowy pomarańczowy

żel krzemionkowy pomarańczowy

Czym charakteryzuje się żel pomarańczowy ?

Żel krzemionkowy pomarańczowy jest to granulowany, amorficzny ditlenek krzemu, twardy, wytrzymały mechanicznie i odporny na wysokie temperatury.
Ta odmiana silikażelu zawiera wskaźnik, tzn. substancję wrażliwą na wilgoć i zmieniającą barwę podczas procesu adsorpcji.

Stosowany jest w związku z tym do pochłaniania wilgoci w przypadkach, kiedy istotna jest zmiana barwy w celu określenia aktywności silikażelu.
Można go regenerować poprzez suszenie.

Granulacja:  2-5 mm, wielkość opak.  25 kg

żel krzemionkowy pomarańczowy

 

Barwa aktywnego silikażelu (w stanie suchym)-pomarańczowa

 
Barwa nieaktywnego silikażelu (w stanie wilgotnym)-zielona
 
Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe - kulki
Numer WE231-545-4
Numer CAS7631-86-9
Rozpuszczalność w wodziepraktycznie nierozpuszczalny
Temperatura topnienia> 1000 °C
Składamorficzny ditlenek krzemu (krzemionka bezpostaciowa)
Inne nazwysilica gel, silikażel, silikażel pomarańczowy, silika żel pomarańczowy, silica gel pomarańczowy, pochłaniacz wilgoci, środek osuszający, osuszacz, żel wskaźnikowy, żel wskaźnikowy pomarańczowy, żel do osuszania transformatorów

Wyszukaj produkt

×