1,10-fenantrolina

Organiczny związek chemiczny, związek heterocykliczny o szkielecie węglowym fenantrenu, zawierający dwa pierścienie pirydynowe.

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe
Wzór chemicznyC12H8N2 -H2O
Numer WE200-629-2
Numer CAS5144-89-8
Masa molowa198,23 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie3,3 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia117 - 120˚C
Skład1,10-fenantrolina
Inne nazwyfenantrolina, o-fenantrolina

Wyszukaj produkt

×