Alkohol izobutylowy [78-83-1]

0,00  (netto)

SKU: 19de10adbaa1 Kategoria: Alkohole Tag: alkohol izobutylowy

Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:

Stopień czystościOpakowanieCena 
cz2,5 l0,00  (netto)
cz20 l0,00  (netto)
cz3 l0,00  (netto)
cz60 l0,00  (netto)
cz100 ml0,00  (netto)
cz250 ml0,00  (netto)
cz500 ml0,00  (netto)
cz1 l0,00  (netto)
cz5 l0,00  (netto)
cz10 l0,00  (netto)
cz30 l0,00  (netto)
cz200 l0,00  (netto)
czda2,5 l0,00  (netto)
czda20 l0,00  (netto)
czda3 l0,00  (netto)
czda60 l0,00  (netto)
czda100 ml0,00  (netto)
czda250 ml0,00  (netto)
czda500 ml0,00  (netto)
czda1 l0,00  (netto)
czda5 l0,00  (netto)
czda10 l0,00  (netto)
czda30 l0,00  (netto)
czda200 l0,00  (netto)
 Postać ciecz
Wzór chemiczny (CH3)2CHCH2OH
Numer WE 201-148-0
Numer CAS 78-83-1
Masa molowa 74,1 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie 8,5% (25˚C)
Temperatura topnienia – 108˚C
Temperatura wrzenia 108˚C
Temperatura samozapłonu 430˚C (1007 hPa)
Gęstość 0,802 – 0,804 g/cm3
Inne nazwy 2-metylopropan-1-ol, izobutanol, 2-metylo-1-propanol, alkohol 2-metylopropylowy, izopropylokarbinol, 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, i-BuOH
ADR/RID UN 1212, 3(II)

Alkohol izobutylowy

Alkohol izobutylowy jest związkiem organicznym o charakterystycznym słodkim zapachu, czasami przedstawianym jako i-BuOH. Dodatkowo ma stęchły, słodki zapach przypominający wino. Należy do alkoholi pierwszorzędowych i alkilowych. Izobutanol jest bezbarwną, oleistą i łatwopalną cieczą, która może pełnić rolę rozpuszczalnika zarówno bezpośrednio, jak i jako jego estry.
2-metylopropan-1-ol otrzymuje się przez karbonylowanie z propenu. Natomiast bardziej powszechną metodą stosowaną w przemyśle jest hydroformylowanie, które prowadzi do otrzymania mieszaniny aldehydów izomasłowych. Reakcję tę prowadzi się przy użyciu katalizatorów, których rolę pełnią kompleksy rodu lub kobaltu.

Zastosowanie:

Alkohol izobutylowy znajduje zastosowanie głównie jako rozpuszczalnik stosowany w klejach lub w powłokach powierzchniowych. Ponadto używa się go w farbach (tusze do tonerów), środkach czyszczących, płynach do obróbki metali, w smarach oraz olejach do walcowania. Dodatkowo stosuje się go jako półprodukt w przemyśle smakowo-zapachowym, farmaceutycznym i pestycydowym.  W połączeniu z DMSO do przygotowywania dodatków do żywności, takich jak estry kwasów tłuszczowych i sacharoza.

Piktogram substancja łatwopalnaPiktogram substancje żrące korodujące metalePiktogram substancja toksyczna


 

Stopień czystości

cz, czda

Opakowanie

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 60 l, 200 l

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Alkohol izobutylowy [78-83-1]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top