Alkohol izopropylowy, izopropanol, 2-propanol

2-propanol (alkohol izopropylowy)

2-propanol-wzór strukturalny

Właściwości:

To lotny związek organiczny z grupy alkoholi. Jest alkoholem drugorzędowym mającym jeden izomer podstawnikowy propan-1-ol.
Jest bezbarwną cieczą, dobrze rozpuszczalną w wodzie o zapachu skażonego alkoholu (mieszanki etanolu i acetonu).

 

2-propanol (alkohol izopropylowy)

alkohol izopropylowy

Zastosowanie:

Alkohol izopropylowy- izopropanol znajduje głównie zastosowanie jako rozpuszczalnik organiczny – można w nim rozpuścić szeroki zakres związków niepolarnych .
Ma zastosowanie jako płyn czyszczący do m.in. precyzyjnych układów optycznych, głowic magnetycznych, urządzeń mechaniki precyzyjnej itd.
Jego 70% roztwór stosowany jest jako płyn antyseptyczny – środek dezynfekcyjny. Gdy czystość denaturatu jest niewystarczająca – stosuje się go jako tańszy zamiennik metanolu oraz etanolu.
Dodajemy go do paliw (aby uniknąć powstawania w nich kryształków lodu z nagromadzonej w paliwach wody), kosmetyków, farb, tabletek farmaceutycznych, czy procesów ekstrakcji i oczyszczania. Stosowany jest także jako nośnik w chromatografii HPLC.

Piktogram substancja łatwopalna

Piktogram substancja toksyczna

 

 

Poniżej stopień czystości i wielkość opakowań izopropanolu:

Zapytaj o produkt

Postaćciecz
Wzór chemicznyC₃H₈O
Numer WE200-661-7
Numer CAS67-63-0
Masa molowa60,1 g/mol
Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń
Temperatura topnienia-88˚C
Temperatura wrzenia82 - 83˚C
Gęstość0,785 – 0,786 g/cm3 (20˚C)
Składpropan-2-ol
Inne nazwy2-propanol (nazwa systematyczna wg ACS), propanol, IPA

Wyszukaj produkt

×