Rozpuszczalniki

Wyszukaj produkt i dodaj do zapytania lub do koszyka:

Wyświetlanie 1–20 z 28 wyników

Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki mają zdolność rozpuszczania innych substancji, zwanych substancjami rozpuszczonymi. Stosuje się je w różnych branżach i zastosowaniach, takich jak czyszczenie, farmaceutyki, farby i powłoki oraz synteza chemiczna.

Właściwości rozpuszczalników:

  • Mogą być polarne lub niepolarne. Rozpuszczalniki polarne mają dodatni i ujemny koniec, podczas gdy rozpuszczalniki niepolarne nie mają żadnego ładunku. Polarność rozpuszczalnika wpływa na jego zdolność do rozpuszczania polarnych lub niepolarnych substancji rozpuszczonych.
  • Mają różne temperatury wrzenia, co wpływa na ich prężność par i lotność. Rozpuszczalniki o niskiej temperaturze wrzenia szybko odparowują i są stosowane w zastosowaniach, w których pożądane jest szybkie suszenie.
  • Mają różne gęstości, co wpływa na ich zdolność mieszania się z innymi rozpuszczalnikami lub substancjami rozpuszczonymi.
  • Niektóre rozpuszczalniki są toksyczne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska. Podczas obchodzenia się z rozpuszczalnikami i ich utylizacji należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Zastosowanie rozpuszczalników:

  • Stosuje się je jako środki czyszczące do rozpuszczania brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń np. etanol, izopropanolaceton.
  • Używa się ich w reakcjach chemicznych do rozpuszczania reagentów i katalizatorów oraz do kontrolowania szybkości i temperatury reakcji np. woda, metanol i toluen.
  • Wykorzystuje się je do rozpuszczania i dyspergowania pigmentów i żywic w farbach i powłokach oraz do regulacji lepkości i czasu schnięcia np. benzyna lakowa, acetonksylen.
  • Stosuje się je w produkcji farmaceutyków do rozpuszczania i ekstrakcji składników aktywnych oraz do dostosowywania stężenia i czystości np. woda, etanolchloroform.
  • Używa się ich do formułowania produktów do higieny osobistej.
Scroll to Top