Amoniak [7664-41-7]

PostaćCiecz
Numer CAS7664-41-7
Numer WE231-635-3
Wzór chemicznyNH₄OH
Masa molowa35,05 g/mol
Rozpuszczalność w wodzieNieograniczona
Temperatura topnienia– 57,5 ̊C
Wartość pH11 – 12
Inne nazwy/SynonimyWoda amoniakalna, Wodny roztwór amoniaku, Zasada amonowa, Wodorotlenek amonu, Azan, Roztwór amoniaku, Ammonia

Poniżej stopnie czystości i wielkości opakowań:

Amoniak

Amoniak to nieorganiczny związek chemiczny. Występuje jako bezbarwna ciecz (woda amoniakalna) o ostrym, duszącym zapachu.
Jest on palny – spala się żółtawym płomieniem z wydzieleniem azotu i wytworzeniem wody. Jego wodne roztwory mają odczyn zasadowy i reagują z kwasami tworząc sole.

Zarówno amoniak, jak i jego związki, możemy wykryć i oznaczyć metodami chemicznymi przy stężeniach rzędu μg/m3. Jest to możliwe przede wszystkim za pomocą odczynnika Nesslera lub metody indofenolową.

W przemyśle otrzymuje się go najczęściej bezpośrednio z pierwiastków (tzw. metodą Habera i Boscha). Ponadto amoniak można też otrzymać poprzez suchą destylację niektórych roślin i produktów zwierzęcych oraz redukcję kwasu azotawego i jego soli wodorem in statu nascendi.

Zastosowanie:

NH₄OH stosowany jest głównie w produkcji nawozów sztucznych.  Znajduje on również zastosowanie jako półprodukt do otrzymywania kwasu azotowego, czy do produkcji sody amoniakalnej oraz materiałów wybuchowych.
Jest on także czynnikiem chłodniczym w urządzeniach chłodniczych. Amoniak w niewielkich stężeniach może być używany w kuchni lub jako komponent farb do włosów, chociaż ma to miejsce już coraz rzadziej.

Piktogram - substancje toksycznePiktogram - substancja żrąca korodująca metalePiktogram - substancja szkodliwa dla środowiska


 

Chcesz być na bieżąco? Ciągle rozszerzamy naszą ofertę.

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Przewiń do góry