glinu siarczan

glinu siarczan
glinu siarczan

Właściwości:

Nieorganiczny związek chemicznym, sól kwasu siarkowego i glinu.
Może tworzyć różne hydraty, jednak najpopularniejszymi hydratami siarczanu (VI) glinu są 16 hydrat oraz 18 hydrat.
Tetraoksosiarczan (VI) glinu można otrzymać w wyniku reakcji kwasu siarkowego z wodorotlenkiem glinu.

Zastosowanie:

Znajduje różnorodne zastosowanie w przemyśle. Między innymi wykorzystywany jest do produkcji wyrobów papierniczych i tektury, ponadto jako substancja ograniczająca korozję instalacji chemicznych.
Dodajemy go do zbiorników wodnych w celu ochrony przed eutrofizacją.
Siarczan glinu stosuje się także jako dodatek do zaprawy farbiarskiej, jako substancja do likwidacji nieprzyjemnego zapachu ze studzienek kanalizacyjnych oraz w przemyśle garbarskim do garbowania skóry.

Poniżej stopienie czystości i wielkość opakowań siarczanu glinu.

SKU: 299570476c6f Kategorie: , ,
Postaćmoże występować jako biały proszek (siarczan glinu 18 hydrat) lub jako bezbarwna ciecz
Wzór chemicznyAl₂(SO₄)₃
Numer WE233-135-0
Numer CAS10043-01-3
Masa molowa342,15 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie450 – 500 g/dm³ (20˚C)
Temperatura topnieniaok. 90˚C
Wartość pH3 – 3,5 [5%, 20˚C]
Składsól kwasu siarkowego i glinu na +III stopniu utlenienia
Inne nazwysiarczan(VI) glinu, aluminii sulfas, aluminum sulphate, tetraoksosiarczan(VI) glinu, osiemnastowodny siarczan glinu, oktadekahydrat, siarczan glinu, glinu siarczan 18hydrat, glinu siarczan r-r,
Chcesz być na bieżąco? Ciągle rozszerzamy naszą ofertę.

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Przewiń do góry