Roztwory konduktometryczne

 

PostaćCiecz
Rozpuszczalność w wodzieNieograniczona
Inne nazwy/SynonimyRoztwór do kalibracji konduktometru, Roztwory kalibracyjne, Roztwór do kalibracji czujników konduktometrycznych, r-r do kalibracji konduktometru, Wzorce konduktometryczne, Conductometric solutions, Conductometric standards

Poniżej stopnie czystości i wielkość opakowań:

Roztwory konduktometryczne

Stosowane są one jako wzorce przewodności właściwej w konduktometrach. W swojej ofercie posiadamy roztwory konduktometryczne do kalibracji czujników konduktometrycznych o różnej przewodności.

Konduktometria jest pomiarem przewodnictwa elektrolitycznego. Wykonujemy go w celu monitorowania postępu reakcji chemicznej. Ma znaczące zastosowanie w chemii analitycznej, gdzie miareczkowanie konduktometryczne jest standardową techniką pomiarową. Ponadto pomiar ten często stosuje się do określenia całkowitego przewodnictwa roztworu lub do określenia punktu końcowego miareczkowania.

Miareczkowania dzielimy według:

  • reakcji analitycznej (redoks, strąceniowe, kwasowo-zasadowe, kompleksometryczne),
  • sposobu dozowania titranta (klasyczne, kulometryczne, roztwór wzorcowy + biureta),
  • sposobu kontroli przebiegu reakcji – wykrycia punktu końcowego miareczkowania, tzw. PK (wizualne, potencjometryczne, spektrofotometryczne, konduktometryczne)

Przykład: miareczkowanie roztworu HCl mocną zasadą NaOH.
W miarę postępu procesu miareczkowania protony są neutralizowane. Tworzą wodę poprzez dodanie NaOH. Z każdej dodanej ilości NaOH usuwa się równoważną ilość jonów wodorowych. W efekcie ruchomy kation wodorowy (H+) zostaje zastąpiony mniej mobilnym jonem Na+, a przewodnictwo miareczkowanego roztworu oraz zmierzona przewodność ogniwa spadają. Trwa to aż do osiągnięcia punktu równoważnikowego, w którym otrzymuje się roztwór chlorku sodu NaCl


 

Chcesz być na bieżąco? Ciągle rozszerzamy naszą ofertę.

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Przewiń do góry