Fenoloftaleina [77-09-8]

0,00  (netto)

Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:

Stopień czystości/stężenieOpakowanieCena 
r-r 2% w etanolu5 l0,00  (netto)
r-r 2% w etanolu3 l0,00  (netto)
r-r 2% w etanolu2,5 l0,00  (netto)
r-r 2% w etanolu1 l0,00  (netto)
r-r 2% w etanolu500 ml0,00  (netto)
r-r 2% w etanolu250 ml0,00  (netto)
r-r 2% w etanolu100 ml0,00  (netto)
r-r 1% w etanolu5 l0,00  (netto)
r-r 1% w etanolu3 l0,00  (netto)
r-r 1% w etanolu2,5 l0,00  (netto)
r-r 1% w etanolu1 l0,00  (netto)
r-r 1% w etanolu500 ml0,00  (netto)
r-r 1% w etanolu250 ml0,00  (netto)
r-r 1% w etanolu100 ml0,00  (netto)
r-r 0,5% w etanolu1 l0,00  (netto)
r-r 0,5% w etanolu500 ml0,00  (netto)
r-r 0,5% w etanolu250 ml0,00  (netto)
r-r 0,5% w etanolu100 ml0,00  (netto)
r-r 0,2% w etanolu1 l0,00  (netto)
r-r 0,2% w etanolu500 ml0,00  (netto)
r-r 0,2% w etanolu250 ml0,00  (netto)
r-r 0,2% w etanolu100 ml0,00  (netto)
r-r 0,1% w etanolu1 l0,00  (netto)
r-r 0,1% w etanolu500 ml0,00  (netto)
r-r 0,1% w etanolu250 ml0,00  (netto)
r-r 0,1% w etanolu100 ml0,00  (netto)
wsk.5 g0,00  (netto)
wsk.10 g0,00  (netto)
wsk.25 g0,00  (netto)
wsk.50 g0,00  (netto)
wsk.100 g0,00  (netto)
wsk.250 g0,00  (netto)
wsk.500 g0,00  (netto)
wsk.750 g0,00  (netto)
wsk.1 kg0,00  (netto)
wsk.2 kg0,00  (netto)
wsk.5 kg0,00  (netto)
wsk.10 kg0,00  (netto)
wsk.20 kg0,00  (netto)
Postać Ciało stałe, roztwór
Wzór chemiczny C₂₀H₁₄O₄
Numer WE 201-004-7
Numer CAS 77-09-8
Masa molowa 318,33 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie Nieznaczna
Temperatura wrzenia 258 – 263˚C
Gęstość około 1,3 g/cm3
Inne nazwy/Synonimy Fenoloftaleina r-r alkoholowy, 3,3-bis(4-hydroksyfenylo)izobenzofuran-1(3H)-on, Phenolphthaleinum, Dihydroksyftalofenon
ADR/RID UN 1993, 3(II)

Fenoloftaleina

Fenoloftaleina to organiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako wskaźnik pH.
W stanie czystym jest to bezbarwna substancja krystaliczna, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholach. W laboratoriach spotyka się głównie jako ok. 1% bezbarwny roztwór w etanolu.

CIEKAWOSTKA!!!
Fenoloftaleinę syntetyzuje się przez kondensację bezwodnika ftalowego z dwoma równoważnikami fenolu w warunkach kwasowych. Został odkryty w 1871 roku przez Adolfa von Baeyera.

Fenoloftaleinę używa się jako wskaźnik alkacymetryczny.
Zmienia ona formę z bezbarwnej w środowisku kwaśnym lub obojętnym na malinowoczerwoną w środowisku zasadowym.
Zaleca się ja głównie do miareczkowania roztworów słabych kwasów mocnymi zasadami, gorsze wyniki uzyskuje się dla miareczkowania silnie rozcieńczonych mocnych kwasów mocnymi zasadami (i odwrotnie). Dla pozostałych układów miareczkowania nie nadaje się na wskaźnik.

W naszej ofercie posiadamy fenoloftaleinę w stanie czystym, jak i w roztworach alkoholowych.

Piktogram - substancje toksycznePiktogram - Szkodliwe działanie na drogi oddechowe, narządy wewnętrznePiktogram substancja łatwopalna


 

Stopień czystości/stężenie

r-r 0,2% w etanolu, r-r 2% w etanolu, r-r 0,1% w etanolu, r-r 0,5% w etanolu, r-r 1% w etanolu, wsk.

Opakowanie

5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 100 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Fenoloftaleina [77-09-8]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top