Srebra azotan

srebra azotan

Srebra azotan

Właściwości:

Srebra azotan – nieorganiczny związek chemiczny.
Został odkryty przez Alberta Wielkiego. Jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym. Jest jedną z niewielu soli srebra(I) o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie. Rozpuszczalność ta bardzo wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. W temperaturze 0 °C wynosi 120g na 100g wody, natomiast dla 100 °C jest to 1024g.
Ciemnieje pod wpływem światła.

Działa drażniąco na skórę pozostawiając trudne do usunięcia czarne plamy. W związku z tym został nazwany kamieniem piekielnym.

Zastosowanie:

– wykrywanie aldehydów (próba Tollensa)
– otrzymywanie halogenków srebra (głównie bromek srebra)
– jako substancja światłoczuła w technice fotograficznej
– srebrzenie luster
– produkcja materiałów wybuchowych (acetylenek srebra)
– w medycynie jako środek antyseptyczny  podczas zabiegu Credégo
– do kauteryzacji
– w stomatologii do lapisowania zębów
– składnik maści Mikulicza do trudno gojących się ran

Piktogram substancja utleniająca

Piktogram substancje żrące korodujące metale

Piktogram substancje szkodliwe dla środowiska

 

 

W tabeli poniżej, wielkość opakowań i stopnie czystości srebra azotanu:

 

 

 

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe, ciecz
Wzór chemicznyAgNO₃
Numer WE231-853-9
Numer CAS7761-88-8
Rozpuszczalność w wodzie2150 g/dm³ (20°C)
Temperatura topnienia212 ̊C
Wartość pH6 [20 ̊C]
Gęstość4,33 g/cm³ (20°C)
Inne nazwyazotan srebra, kamień piekielny, lapis, argenti nitras, srebra(I) azotan(V), srebrowy azotan

Wyszukaj produkt

×