Trietanoloamina [102-71-6]

0,00  (netto)

Brak w magazynie

Postać Ciecz
Wzór chemiczny C₆H₁NO₃
Numer WE 203-049-8
Numer CAS 102-71-6
Masa molowa 149,19 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie Nieograniczona
Temperatura topnienia 18 – 23°C
Temperatura wrzenia 336,1°C
Temperatura samozapłonu 324°C
Wartość pH 10,5 w 15 g/l 20 °C]
Gęstość 1,12 – 1,13 g/cm³ (20°C)
Inne nazwy/Synonimy Tri(2-hydroksyetylo)amina, TEA, 2,2′,2″-Nitrylotrietanol, Trójetanoloamina S, Trolamine, Triethanolamine

Poniżej stopnie czystości i wielkość opakowań trietanoloaminy:

Trietanoloamina

Trietanoloamina należy do lepkich związków organicznych. Jest zarówno triolem jak i trzeciorzędową aminą. Triol to grupa posiadające w swojej cząsteczce trzy grupy hydroksylowe. Tri(2-hydroksyetylo)amina występuje w postaci bezbarwnej, choć z powodu zanieczyszczeń próbki mogą wydawać się żółte. Powstaje w wyniku reakcji tlenku etylenu z wodnym roztworem amoniaku. Ponadto związek ten ulega reakcjom charakterystycznym dla trzeciorzędowych amin i alkoholi. Dwie ważne dla przemysłu reakcje etanoloamin obejmują reakcję z dwutlenkiem węgla lub siarkowodorem w celu uzyskania rozpuszczalnych w wodzie soli oraz reakcję z długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi w celu utworzenia obojętnych mydeł etanoloaminowych. 

Zastosowanie:

Związek ten znajduje zastosowanie przede wszystkim jako składnik środków myjących, czyszczących i piorących oraz jako składnik występujący w zmywaczach tuszu.
Ponadto jest użyteczny jako czynnik neutralizujący i regulujący pH w detergentach. Pełni też rolę czynnika nawilżającego i zmiękczającego w kosmetykach. Może być stosowany jako surowiec do syntez chemicznych. Dodatkowo znalazł zastosowanie w przetwórstwie papieru, tkanin, skóry, płynach do obróbki metali oraz jako dodatek do tworzyw sztucznych. Z kolei w farmacji trietanoloamina jest aktywnym składnikiem niektórych kropli do uszu stosowanych w leczeniu woskowiny.


 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Trietanoloamina [102-71-6]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top