żel krzemionkowy szerokoporowaty

żel krzemionkowy szerokoporowaty

żel krzemionkowy szerokoporowaty

Zastosowanie żelu krzemionkowego:

Żel krzemionkowy szerokoporowaty używany jest jako pochłaniacz wilgoci. Regenerujemy go poprzez suszenie.

Granulowany, amorficzny ditlenek krzemu. Jest twardy, wytrzymały mechanicznie i odporny na wysokie temperatury.
Stosujemy got do osuszania powietrza i gazów przemysłowych, jako środek suszący w eksykatorach oraz jako adsorbent dodawany do opakowań z wszelkiego rodzaju produktami. Chroni produkty wrażliwe na wilgoć podczas transportu i magazynowania.
Granulacja:   2-5mm
Wielkość opak:  15kg
Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe - kulki
Wzór chemicznySiO₂
Numer WE231-545-4
Numer CAS7631-86-9
Rozpuszczalność w wodziepraktycznie nierozpuszczalny
Składdwutlenek krzemu
Inne nazwysilikażel, silica gel wide pore, silikażel, silika żel, silica gel, pochłaniacz wilgoci, środek osuszający, osuszacz, żel szerokoporowaty

Wyszukaj produkt

×