żel krzemionkowy wąskoporowaty

żel krzemionkowy wąskoporowaty

żel krzemionkowy wąskoporowaty

Zastosowanie żelu krzemionkowego :

Żel krzemionkowy wąskoporowaty stosujemy  jako pochłaniacz wilgoci. Ponadto możemy go regenerować poprzez suszenie.

Granulowany, amorficzny ditlenek krzemu. Jest twardy, wytrzymały mechanicznie i odporny na wysokie temperatury.
Ze względu na to, stosowany jest do osuszania powietrza i gazów przemysłowych, jako środek suszący w eksykatorach oraz jako adsorbent dodawany do opakowań z wszelkiego rodzaju produktami. Chroni  także produkty wrażliwe na wilgoć podczas transportu i magazynowania.
 
Granulacja:  2-5 mm,  Wielkość opak:  25 kg
Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe - kulki
Wzór chemicznySiO₂
Numer WE231-545-4
Numer CAS7631-86-9
Rozpuszczalność w wodziepraktycznie nierozpuszczalny
Składdwutlenek krzemu
Inne nazwysilica gel narrow pore, silikażel, silika żel, silica gel, pochłaniacz wilgoci, środek osuszający, osuszacz, żel wąskoporowaty, zel

Wyszukaj produkt

×