Czterochlorek węgla

Czterochlorek węgla – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, w pełni chlorowana pochodna metanu. Dawniej powszechnie stosowany jako tani rozpuszczalnik, szczególnie często używany przy ekstrakcji tłuszczów i innych związków organicznych z roślin, a także jako dodatek do środków czystości, rozpuszczalnik do farb i klejów (m.in. butaprenu). Do lat 80. XX wieku był stosowany jako środek gaśniczy w gaśnicach tetrowych. Stosowany także jako rozpuszczalnik w niektórych syntezach chemicznych.

Zapytaj o produkt

Postaćbezbarwna ciecz
Wzór chemicznyCCl4
Numer WE200-262-8
Numer CAS56-23-5
Masa molowa153,82 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie0,8 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia-23˚C
Temperatura wrzenia76,7˚C
Gęstość1,59 g/cm3 (20˚C)
Składczterochlorek węgla
Inne nazwyczterochlorometan, chlorek węgla(IV), tetrachlorek węgla, tetrachlorometan

Wyszukaj produkt

×