Eter tert-butylowo-etylowy

PostaćBezbarwna ciecz
Wzór chemicznyC₆H₁₄O
Numer WE211-309-7
Numer CAS637-92-3
Masa molowa102.2 g/mol
Rozpuszczalność w wodzieg/100 ml w temp. 25 °C: 1.2 (słaba)
Temperatura topnienia-94 °C
Temperatura wrzenia70-73 °C
Temperatura samozapłonu375 °C
Gęstość0.740 g/cm3
Inne nazwy/SynonimyEter 1,1-dimetyloetylowo-etylowym, ETBE, 2-Etoksy-2-metylopropan, Eter etylowo-tert-butylowy, Ethyl tert-butyl ether, eter etylowo-t-butylowy, eter t-butylowo-etylowy

Poniżej stopnie czystości i wielkość opakowań:

Eter tert-butylowo-etylowy 

Eter tert-butylowo-etylowy jest bezbarwną i palną cieczą o charakterystycznym zapachu.
W Polsce C₆H₁₄O jest produkowany przez PKN ORLEN S.A. i Grupę LOTOS. Jego łączna produkcja wynosi rocznie ponad 170 000 ton.

Związek ten możemy otrzymać w wyniku reakcji izobutenu z etanolem w temperaturze 30-110 °C i pod ciśnieniem od 0,8-1,3 MPa. Powstaje z frakcji C4. Jako katalizator tej reakcji stosuje się żywicę jonowymienną o odczynie kwasowym.
Odpowiednimi reaktorami są reaktory ze złożem nieruchomym, takie jak reaktory z wiązką rur lub reaktory cyrkulacyjne.

Zastosowanie:

ETBE w ilości do 15% stosuje się jako dodatek poprawiający właściwości utleniające i podwyższający liczbę oktanową benzyn. Ponadto związek ten oferuje takie same lub większe korzyści w zakresie jakości powietrza niż etanol, będąc jednocześnie mniejszym wyzwaniem technicznym i logistycznym. ETBE jest również bardziej kompatybilny z rurociągami i silnikami niż etanol. W przeciwieństwie do etanolu ETBE nie indukuje parowania benzyny (która jest jedną z przyczyn smogu) i nie pochłania wilgoci z atmosfery.

Piktogram - Szkodliwe działanie na drogi oddechowe, narządy wewnętrznePiktogram substancja łatwopalnaPiktogram - substancje toksyczne


 

Chcesz być na bieżąco? Ciągle rozszerzamy naszą ofertę.

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Przewiń do góry